Arbetsplikt varvet

Vi skall genomföra en omflyttning på varvet i Flottvik för att ha rader med enbart trailers och vaggor, detta för att optimera vårt varvsområde.
Till detta behövs medlemmars hjälp och arbetsinsats.

Aktuella dagar: 22 aug. från ca. 17:00 till ca 21:00 och 29 aug. från ca. 17:00 till ca 21:00

Om du kan anmäl dej till varvschefen.
varvschef@sigtunabk.se eller 070 574 74 77

Mvh
Varvschefen