Sjösättningen med subliften 2013 är nu avslutad.

Det nya upplägget med teckningslistor där man kunnat välja datum för sjösättning verkar ha blivit bra. Jag har fått många tecken på detta från båtägare som varit mycket nöjda med den nya ordningen.

Vi kommer att göra på samma sätt inför torrsättningen i höst dvs. teckningslistor för att välja datum.

Själva sjösättningen har löpt friktionsfritt med alla på plats i tid utom den sista dagen då subliften vid flera tillfällen fick vänta då båtägare inte var på plats i tid. Sjösättningsdagen var uppdelad i fyra block. Meningen var att alla inom blocket skulle vara klara och på plats vid blockets början och att ordningsföljden inom blocket inte strikt följde i den ordning som man stod på listan. Samma princip kommer att gälla för höstupptagningen.

Till hösten har vi tänkt att stuva om lite på varvet. Bl.a. så kommer vi att införa rader med bara trailer båtar. Det blir två ev. tre rader. Principen blir att ingen har någon fast plats, utan att den som tar upp först ställer sig längst upp i raden mot skogen/klubbhuset. Efterföljande fyller på i raden neråt. Med detta system tror vi att vi får ett bättre nyttjande av området med fler platser som följd.

På motsvarande sätt kommer vi att försöka renodla bland båtar som står i vaggor.
Detta betyder att vi kommer att behöva flytta runt en del vaggor och trailer. Återkommer om detta senare.

Huvuddelen av vaggor och trailer saknar trots tidigare påpekanden märkning med namn/medlemsnummer/mobil eller telefonnummer. Det är nu ett måste att märkning kommer på plats snarast för att vi skall kunna genomföra den tidigare nämnda omflyttningen.
Skall vara klart till städdagen.

Hälsning från Varvschefen
Klas Carlgren   070-5747477.