Torrsättning 2014

Nu finns 2014 års torrsättningslistor för upptagning med subliften publicerade.

Du hittar listorna här efter inloggning.

Noter inför Torrsättningen:
Nyhet för 2014!!! – Båtägaren har med sig en kopia på giltig båtförsäkring enl tidigare mail om man vill bli upptagen på land.
Som tidigare är upptagningen grupperad i ett tidsblock.
Det är meningen att alla inom blocket är på plats vid blockets början. Detta för att Sublift personalen inte skall behöva vänta på båtar för upptagningen.
Det är viktigt att du tittat över din ”Vagga” så att den är i gott skick och lätt att ställa in vid båtens placering i vaggan. Ta också med ev. behövliga verktyg.

Väl mött vid torrsättningen
Varvschefen med personal.