Torrsättningen 2014

För de som vill använda SUBBEN för att torrsätta gäller att teckna sig på listorna som lägges ut på Hamnkontoret kl. 12:00 den 23:e augusti och ligger ut till och med 7:e september.
Nyhet för året är att vi har lagt till två vardagar för upptagning för dem som kan nyttja sådana för torrsättning.
Du kommer att via mail informeras om tid för upptagningen när planeringen är klar.
Detta lättar på trycket på de lördagar och söndagar som vi kör. När du kommit upp kom ihåg att märka båt/vagga med namn och mobilnummer

För er som har er båt på trailer och står i våra trailer-rader gäller att vara noggrann och ställa sig så att det blir max 1 meter till grannbåten. Detta för att alla ska få plats vi har många medlemmar som vill stå på Flottvik.

Nyhet för året är att jag vill att ni per mail underrättar mej när ni har ställt upp båten med trailer. Detta för att vi skall veta vilka som har kommit upp. Kom ihåg att märka din utrustning med namn och mobilnummer.

Torrsättnings dagar med SUBBEN
Lördag 27:e september
Söndag 28:e september
Lördag 11:e oktober
Söndag 12:e oktober
Tisdag 14: oktober
Lördag 18:e oktober
Söndag 19:e oktober
Torsdag 23:e oktober

Klas Carlgren