Sjösättning våren 2012

Listorna lägges ut i klubbhuset i hamnen fredagen 11 mars 18:00.
Listorna dras in 4:e april 18:00
1:a 16-17 april
2:a 30 april 1 maj
3:e 14-15 maj

Utöver ovan angivna veckoslut kommer vi att köra några vanliga veckodagar för medlemmar som kan mitt i veckan. Om detta återkommer vi senare när vi vet vilka som kan köra och när.
Notera dej på de officiella sjösättningsdagarna men gör en notering om att du också ev. har möjlighet att sjösätta på vanlig vardag.