INFÖR SJÖSÄTTNINGEN – Blästring av båtbotten

Om ni vill blästra er båtbotten så kan ni anmäla er till mig så skall jag kontakta ett företag som gör detta, om fler anmäler sig kan vi få ett bättre pris.
Enligt telefonsamtal fick jag ett ungefärligt pris på ca: 5000 – 7000 kr. per båt.

Ring mig på mobilnr. 0702457846 eller hemtel.59259022

Börje Fougner miljöombud SIBK