Arbetsplikt 2016

Nu finns arbetspliktslistorna för 2016 publicerade. Du hittar dom här; arbetsplikt 2016 när du loggat in. Utdrag ur stadgarna: 2.4 Skyldigheter Medlem med båt inom klubbens verksamhet, skall utföra arbetsplikt med det antal timmar, som beslutas av årsmötet. Klubbfunktionär är befriad från … Continued

1 2