Utdrag ur stadgarna: 2.4 Skyldigheter

Medlem med båt inom klubbens verksamhet, skall utföra arbetsplikt med det antal timmar, som beslutas av årsmötet. Klubbfunktionär är befriad från denna arbetsplikt.
Medlem skall uppdatera till klubben anmälda data så fort anledning föreligger.
Årsmötet 2012, har beslutat att det är 4 timmar som gäller för arbetsplikt.
Vi är en ideell förening och har ingen möjlighet att ha funktionärer som gör allt arbete.
Som medlem har Du ett egenansvar att utföra 4 timmars arbetsplikt.
Arbetsledare/sektionsledare kan kalla till arbete.
Har du inte blivit kallad måste Du själv kontakta arbetsledare/sektionsledare.
Om du inte fullgjort din arbetsplikt debiteras du 225:-/timme.

SiBK Gruppchefer och arbetsuppgifter inom resp område:

ADM: Christina Schönewald
Arbetsuppgifter:
Dela ut post

Diverse: Bo Lilja
Arbetsuppgifter:

Fastighet: Leif Kjellander
Arbetsuppgifter:

Flottvik: Klas Carlgren
Arbetsuppgifter:

Hamnen underhåll: Jan Luderowski, Urban Elverheim
Arbetsuppgifter:

Hamnen bryggor bommar: Jan Luderowski,
Arbetsuppgifter:

Klubbholmen: Andreas Pallinder
Arbetsuppgifter:
Våröppning / höststängning av klubbholmen

Småbryggorna Malmen, KBH /B11: Fredrik Thorstensson
Arbetsuppgifter:

Småbryggorna Blackan: Per Salmén
Arbetsuppgifter:

Tävling: Gunnar Zettergren
Arbetsuppgifter: