Hantering av personuppgifter i Sigtuna båtklubbs register.

Sigtuna båtklubb hanterar två dataregister över båtklubbens medlemmar.

Medlemsregister
Medlemsregistret är avsett för att hantera uppgifter om medlem (och dess eventuella familjemedlemmar), med avseende på båt, båtplats, hamnplats, arbetsplikt och därtill hörande uppgifter. Utdebitering av olika avgifter baseras på dessa uppgifter. Svenska Båtunionen har tillgång till uppgifter från detta register för att bl a kunna distribuera tidningen Båtliv.

Register på sigtunabk.se
I detta register sparas endast uppgifter som medlemmen själv har lagt in, i huvudsak namn, lösenord och e-postadress. Detta register gör det möjligt för medlemmen att ta del av intern information från båtklubben.
Den som ansöker om medlemskap i Sigtuna båtklubb samtycker att ovanstående personuppgifter lagras och hanteras så som beskrivs ovan. Du, som medlem, kan närsomhelst begära information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig och begära en ändring om det visar sig att registren innehåller felaktigheter.
Sigtuna Båtklubb och Svenska Båtunionen försäkrar även att de inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter till någon annan.
När en medlem frånträder medlemskapet i Sigtuna båtklubb raderas alla sparade uppgifter. Detta gäller inte medlem som utesluts på grund av en förfallen skuld.
Uppgifter om skulden bevaras.

För Sibk
Ordförande