Danviksbron stängd under sommaren

Under denna säsong kommer Danviksbron vara stängd för reparation.

Segelfri höjd blir 10.8 vilket innebär att segelbåtar ej kommer under utan att masta av. Mastkran för avmastning kommer att finnas på båda sidor av bron, dels hos Göta segelsällskap och dels hos Hunduddens varvsförening.

Den som inte vill masta av får passera ut via Södertälje kanal.

Källa Trafikontoret Stockholms Stad.

UFS

Plats: Danviksbron 59-18,8N 18-06,3E
Tid: 4 mars – 27 september 2013.

  • Under ovanstående tidsperiod kommer underhållsarbeten att utföras på Danviksbron vilket medför att broöppningar inte kan ske.
  • Under perioden 4 mars – 8 april kommer en ställning finnas under halva bron vilket innebär att den segelfria höjden då är reducerad till 9,3 m i halva farledens bredd. Ställningen byggs först på östra sidan av bron för att sedan flyttas över till den västra sidan.

Gäller:

Sjökort: 6141, 6142
Båtsportkort: Bsp Stockholm M 2011/s06, s10, Bsp Stockholm M 2013/s06, s10

Källa