Hjälp till på klubbholmen i helgen!

Bryggorna på klubbholmen behöver riktas upp och lagas. Isen har pressat på stolparna på motorbåtsbryggorna så att de lutar c:a 20 grader norrut och stora bryggan har gått av på mitten.

Märsta BKs klubbholmsfogde, Kjell Lindevall, behöver hjälp att få fram dykare, kätting, spel och arbetsvilliga händer så att vi kan påbörja arbetet med att få stora bryggan på plats igen. Ber härmed alla som känner dykare och alla som kan bidraga med råd och dåd för införskaffande av grov kätting att höra av sig till Kjell Lindevall via mail eller telefon, 070-359 6451.

Detta är ett bra tillfälle att göra sin arbetsplikt!

Återigen vädjar vi till den/dom som kan tänka sig att vara SiBKs klubbholsfogde att kontakta styrelsen. Man kan dela ansvar med en eller flera.