Ingen sammanslagning av båtorganisationerna

Det blir ingen sammanslagning av de två stora båtorganisationerna i Sverige. Det står klart efter omröstning på Svenska Båtunionens Båtriksdag i Luleå lördag 16 mars. Frågan avgjordes med rösterna 91 mot och 41 för ett samgående.

Källa: batliv.se