Nockebybron – underhållsarbeten. Förlängd tid och tillfälligt ändrade tider för broöppning.

På vardagar under perioden 20 maj – 2 juni, öppnas endast bron kl 1000 och 1400 efter föranmälan på tel 08-80 32 62. För nyttotrafik anmäls eventuell passage på annan tid av lots.
Detta med anledning av byggande av ny dykdalb.
Renovering av Nockebybrons ledverk pågår. Tillfällig belysning finns anordnad; fast vitt ljus vid passagens södra sida och fast gult vid dess norra sida. Största tillåtna fartygsbredd för passage är 15,5 m. Den mindre passagen mellan fastlandet och det norra ledverket är under arbetets gång blockerad av en ponton med två lyktor som visar fyrljuskaraktären FY.
Försiktighet anmodas vid passage.

Källa: Sjöfartsverket