Parkeringstillstånd för hamnparkringen

Årets parkeringstillstånd för parkeringen i hamnen är röda och har man ej ett sådant synligt i rutan riskerar man böter.

Kommunen har dessutom intensifierat parkeringsövervakningen i år…

Tillstånden hämtas hos hamnkapten Ludde.