Rapportera fel i sjökortet

Använd nedanstående blankett för att meddela Sjöfartsverket om Du upptäcker fel i sjökort eller nautiska publikationer utgivna av Sjöfartsverket.

Du kan även använda blanketten för att meddela Sjöfartsverket synpunkter som kan förbättra sina produkter.

Fel på fyrar, bojar, prickar och andra sjösäkerhetsanordningar eller andra faror för sjöfarten, t.ex. drivande föremål i vattnet, bör du rapportera till Sjöfartsverket, på tel 020-33 11 66 eller VHF till närmaste VTS-central.

Hämta här

Tips: Skriv ut ett par ex och förvara dom i båten.