Servicehuset invigt

På nationaldagen invigdes servicehuset i hamnen av Lars Bryntesson (s).
På plats för Sigtuna BK var hamnkapten Jan Luderowski.

Servicehuset i Sigtuna hamn är den sista pusselbiten i det så kallade hamnprojektet. Förutom duschar och toaletter finns även tvättmöjligheter och för näringsidkarna i hamnen finns också ett utrymme för källsortering i huset.