Stora bryggan på klubbholmen trasig

Segelbåtsbryggan på klubbholmen kan ej brukas pga att den brutits sönder mellan två flyttblock, det blir en relativt stor åtgärd som måste samordnas mellan de klubbar för att få ordning på detta. Förankringen av bryggan måste också åtgärdas.
Även i år har bävern haft fest och fält ca 30 träd av varierande storlek vilket har skapat en hel del träd som är halv fallna som också måste omhändertas av en timmerman.
Klubbholmsfogden i Märsta är informerad.

Mvh
Göran