Alandia Försäkring varnar för Navionics sjökort

Alandia Försäkring varnar sina kunder för att navigera efter plottrar utrustade med sjökort från tillverkaren Navionics.
– Vi har testat plottrar och elektroniska sjökort och upptäckt att plottrar som är utrustade med Navionics sjökort har brister. Vi rekommenderar att de sjökorten inte används för navigation. Felvisningen kan leda till onödiga olyckor och i värsta fall sätta människoliv i fara, säger Jan Erik Sundberg, avdelningschef för båtförsäkringar vid Alandia Försäkring.
Bristerna i Navionics-sjökorten framkom när Alandia testade de vanligaste navigationsplottrarna för större fritidsbåtar. Alandia testade inte bara plottrar, man utrustade dem också med elektroniska sjökort från flera tillverkare.
– Vi genomförde testerna i västra Sverige och södra Finland. Flera plottrar fungerade bra med olika elektroniska sjökort. En negativ överraskning var sjökort från Navionics, säger Sundberg.
Konkret betyder felet i sjökorten att vissa kobbar, djupområden och djupsiffror inte visas i alla zoomlägen. Först när användaren zoomar in rejält visas all information på skärmen. Men då är inzoomningen såpass djup att en trygg översikt saknas. Det är framförallt plottrar med större skärmar som drabbas hårt .

Obehagliga följder
Alandia har de senaste åren konstaterat att oförklarliga grundstötningar förekommit. I några av fallen har båtägaren hävdat att grynnan inte syntes på plottern.
– Alla kan göra misstag vid navigation. Men nu verkar det som om båtägarna kan ha haft rätt. Grynnan syns inte nödvändigtvis om plottern är utrustad med ett felaktigt sjökort.
En grundstötning med en modern segelbåt i låg fart kan bli dyr att reparera.
– Vår bedömning är att det här felet har drabbat flera båtägare och deras familjer. Dessutom kan felet kostat försäkringsbolagen skadeersättningar. Men vi vet ju alla, så länge det handlar om pengar och skadad utrustning går allt att ordna. Däremot är en grundstötning i hårt väder en helt annan sak. Följderna kan bli verkligt obehagliga, säger Jan Erik Sundberg.

Pappersjökort
Samtidigt visar Alandias test att det finns plottrar som fyller de krav som en båtägare kan och ska ställa på sin avancerade och förhållandevis dyra navigationsutrustning.

– Vi har konstaterat att plottrar rent generellt uppdateras snabbt, är lätta att använda och är ett pålitligt navigationskomplement. Men ett korrigerat papperssjökort ger alltid den bästa överblicken och är det pålitligaste navigationshjälpmedlet, konstaterar Denniz Corsman, regionchef Sverige väst vid Alandia Försäkring och ansvarig för bolagets tester.
Plottertesterna genomfördes i slutet av december 2013. I Sverige bistod Sjöräddningssällskapet i Göteborg med båt och personal. I Finland gjordes testerna i samarbete med gränsbevakningen.
På Alandia Försäkring vet man inte vilken plotter och vilket elektroniskt sjökort bolagets kunder använder.
– Men det viktiga är att alla våra båtförsäkringskunder snart får ett meddelande där vi rekommenderar dem att vara försiktiga med sjökort från Navionics så länge det här felet inte har åtgärdats, säger Jan Erik Sundberg.