Utbildning i kappseglingsreglerna 2014-2016

Ungdoms och Jolle Sektionen (UJS) kommer att genomföra en utbildning i Kappseglingsreglerna 2014-2016, dvs den reviderade versionen som nu gäller. Kursen genomförs som en distansutbildning, gemensamt, vi ca 8 tillfällen under våren. Utbildningen är kostar inget för enskilda medlemmar om man inte önskar certifiera sig efter avslutad utbildning. Kostnaden för certifiering är 250 kr. Regelbok kostar 150 kr om man önskar ett eget exemplar.
Första utbildningstillfälle är onsdagen den 19 februari, kl 18:30, på Hotell Kristina
De som önskar delta anmäler sig till Per-Olof Lindqvist, polindqvist@gmail.com
Med vänlig hälsning
Per-Olof

Uppdaterad med ny adress: Hotell Kristina