Öpnningen av klubbholmen

I helgen så öppnades vår klubbholme Landholmen. Det fanns bland annat mycket träd att ta hand om efter bävrarnas framfart. Eftersom vi inte var så många där ute hann vi inte med allt uppröjningsarbete. Är ni där ute och vill hjälpa till får ni gärna transportera veden till de förvaringsplatser som finns på ön. Känner ni att ni arbetat så hårt att det motiverar en utförd arbetsplikt får ni gärna höra av er till mig. Är det så att någon av er får för sig att klippa gräset eller tömma latrinen får ni också gärna höra av er, gärna via sms så jag vet att det är gjort.

Vi kommer ha sophämtning varje jämn måndag. Är ni där söndag kväll skulle jag uppskatta om ni bar ner soporna till motorbåtsbryggan. Se instruktionerna i boden.

Avslutningsvis vill jag tacka er som var med där ute i helgen.

Vänligen
Klubbholmsfogden