Varning för lågt vattenstånd!

Just nu är det många som sätter i båten för en efterlängtad tur på sjön. Då är det lätt att missa det ovanligt låga vattenståndet som råder redan nu. Det gäller att ha ordentligt med marginaler när man navigerar sig fram, annars kan premiärturen sluta olyckligt.

Vattenståndet sjunker oftast inte förrän sommartid, men redan nu i slutet på april är vattenståndet upp till 40 centimeter under det normala. Svedea har fått in flera skadeanmälningar om grundstötning – även i vatten båtägarna tycker sig känna väl.

Källa och läs mer: Svedea