Kvartalsmötet inställt

Ärade medlemmar i Sigtuna Båtklubb!

P.g.a det nya regeringsbeslutet om max 8 deltagare i en samling känner vi att , det så noga planerade, coronasäkra medlemsmötet på tisdag 24/11 måste ställas in. Det är tråkigt, och känns lite udda att vi i styrelsen inte haft någon möjlighet att träffa medlemmarna sedan i februari.

Eventuellt kan vi arrangera ett elektroniskt möte lite senare , men det återkommer vi i sådana fall till.

Med hälsningar

Styrelsen i Sigtuna Båtklubb.