Sammanfattning från Årsmötet

Årsmötet hölls på Hotel Kristina och 49 medlemmar var närvarande.

Ulf Ahlinder avgick som ordförande och Carl Hård af Segerstad utsågs till ny ordförande.

Andreas Pallinder utträdde styrelsen men stannar kvar genom en roll i valberedningen.

Lars Fredriksson och Pia Samuelsson valdes in i styrelsen.

Bo Lilja återvaldes som representant i SMBF.

Revisorerna meddelade att momsfrågan måste utredas och rekommenderade att styrelsen skulle erhålla ansvarsfrihet.

Närvarande medlemmar beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

4st veteranmärken tilldelades medlemmar, ingen av dessa var närvarande.

Joakim Persson presenterades som ny hamnkapten.

Amanda Wieland tilldelades ett stipendie från jollesektionen ur Torsten Hultmans minnesfond.

Charlotta Wieland presenterades som ny sektionsledare för Jollesektionen.

Medlemmar väckte frågan om bojar/mooringlinor på hamnpiren.

Efter mötet serverades god mat på Hotell Kristina.

 

En mer utförlig beskrivning kommer i protokollet.