Vaktlistor för kvälls och nattvakt

Nu är vaktlistorna för årets kvälls och nattvakt publicerade här på hemsidan. Imorgon läggs dom även i hamnkontoret.

Ni hittar dom, efter inloggning, under Medlemsmenyn / Hamnvärd och hamnvakt.

***************************************************
Information till dig som har vaktplikt.

Hamnkapten och vaktansvarig vill informera följande:
Vi är en ideell klubb som arbetar med frivilliga krafter, vi kan inte som en Marina ta betalt för tjänster.
Frivilligheten är vårt motto, därför bygger de olika ansvarsområden som du, som medlem har.
– Att medlemmar utför sina plikter, i detta fall vaktplikten.
Hur detta skall utföras/regleras, finns reglerat i Hamnreglementet.
I korthet, alla som går vakt Skall vara medlemmar i klubben, skall vara fyllda 18år.
Önskar man ”familjevakt” skall man vara familjemedlem.
Familjemedlem skall vara skriven på familjens adress!

När medlemmar utför sina plikter är nykterhet en självklarhet.

Utdrag från Hamnreglementet.

4. Hamnvärd och hamnvakt.
Båtägare, med plats i Sigtuna Båthamn, är skyldig att gå hamnvakt enligt vaktlista som utsändes i samband med kallelsen till kvartalsmötet i april. Den, som har önskemål om tidpunkt för vakt och eventuell familjevakt, skall senast 28 februari fylla i den lista som ligger på hamnkontoret efter sjösättning året före.
Listan medför per båtägare ca 2 nattvaktspass per båt och säsong eller 4 kvällar som hamnvärd.
Förutsättning för att vara hamnvärd (kvällsvakt) eller kunna gå hamnvakt (nattvakt) är att man är medlem och alla vakter måste vara medlemmar. Detta gäller även vid familjevakt pga. försäkringsskäl.
Under kvällstid skall en hamnvärd vara i hamnområdet kl 18-22. För att gå hamnvärd bör man ha varit medlem i minst 5 år och känna klubbens organisation och rutiner väl. Hamnkaptenen avgör vilka som får gå hamnvärd.
Två hamnvakter skall finnas i hamnkontoret eller patrullera på bryggorna mellan kl 21.30 och 06 från veckan före första sjösättningsdagen till sista ordinarie upptagningsdagen.
Hamnkaptenen tillhandahåller vaktinstruktion, vilken skall efterföljas. Värd/vakt skall ha fyllt 18 år.
Byte kan ske efter kontakt med ansvarig för listan men man skall ha förslag på vem man kan byta med. Den som inte fullgör sin vakt debiteras den avgift som SiBK beslutat, och om detta upprepas kan styrelsen fatta beslut om uteslutning ur klubben.
(Enligt beslut av årsmöte 2018-02-22)

När vaktlistorna är färdiga och utlagda så får man själv försöka byta vakt med någon om det inte passar av något skäl.
Titta i vaktpärmen i hamnkontoret. Du som byter måste förvissa dej att din ersättare är medlem i klubben samt fyllda 18 år.
Vaktlistorna finns här på hemsidan också.
I vaktpärmen finns också en lista med vaktersättare som ev. kan ta vakt mot ersättning.
Om det sker ett byte ska det antecknas i vaktlistan, samt meddelas via mail till
Bo Lilja: viceordf@sigtunabk.se

Du kan ta kontakt med Biträdande hamnkapten
Kegge Östergren tel. 0739 85 23 52 ang. ersättare. Kegge kan vara behjälplig, men det är ditt ansvar att ordna med bytet!

Mvh: Bo Lilja tel. 0706 29 99 95
viceordf@sigtunabk.se