Krav på förarbevis för båtar?

Hej!
Jag heter Rebecka Ilskog, går nu mitt sista år på yrkeshögskoleutbildningen Skärgårdskapten i Stockholm och håller på med mitt examensarbete. I detta arbete ska jag utreda huruvida det är möjligt (realistiskt/rimligt) att införa ett krav på förarbevis för fritidsbåtar eller ej.
I och med arbetet vill jag ta reda på vad fritidsbåtsägare och förare själva tycker. Därför har jag utformat en enkät på 7 frågor (varav 4 är “obligatoriska”) för att ta reda på detta och hoppas att du vill hjälpa mig genom att fylla i den. Enkäten är digital samt anonym och riktad till dig som äger eller kör fritidsbåt.
Länken till enkäten: https://forms.gle/AVorhadPdLYPJyZ6A