Renovering av Pirens träbeklädnad vecka 15-17.

posted in: Egna nyheter | 0

Uppdatering: Arbetet med Piren pågår till fredag 30 april.

________

Med start 12 april och under två veckor framöver genomförs renovering av träbeklädnaden på piren. Den nya konstruktionen på överliggaren kommer vara mer åldersbeständig men den största nyheten är att vi monterar en skena till våra bomfästen som möjliggör förenklad framtida justering av bombredder, en justering som i alla lägen ska beslutas av hamnkapten.

I samband med arbetet kommer våra gamla 6-meters runda rörbommar bytas ut mot nya.

Du som eventuellt planerar att nyttja din plats på piren under denna period, 12-23 april, behöver ta kontakt med hamnkapten för en tillfällig plats vid annan brygga.

 

// Jocke Persson, hamnkapten.