Torrsättning

Nu öppnar vi bokningen av torrsättning med sublift hösten 2021

09-okt – sibk
10-okt – sibk
23-okt – sibk
24-okt – sibk
30-okt – sibk
31-okt – sibk

Bokningen görs via Båtunionens BAS

Vi påminner om att vid torr och sjösättning med sublift gäller följande:

Medlem får en tid, förmiddag eller eftermiddag och förväntas finnas på plats i god tid innan!

Vid sliptagning (torr- och sjösättning) skall båtägare stå till varvschefens förfogande för att kunna hjälpa till med sliptagning av den egna båten. Båtägaren ansvarar för att lyftanordning placeras på rätt ställe på båten. Vaggor, bockar, stöttningsmaterial och övrig utrustning för båtens uppläggning skall finnas på anvisad uppläggningsplats i god tid före upptagning.

Bedöms båt eller vagga (motsvarande) ej vara tillförlitlig eller redo för sliptagning kan varvschef eller funktionär välja att inte påbörja eller avbryta arbetet. Båtägaren kan placeras i kö för eventuell vakant plats under samma dag eller ansöka om ny sliptagning. I det sistnämnda fallet utgår debitering för varje bokad tid.

Båtar, fordon och utrustning får ej hindra arbetet på lyftplatsen.