Kallelse till arbete i hamnen inför säsongsstart.

posted in: Arbetsplikt | 0

Hej!

Nu är det dags att samlas för en insats kring att få hamnen klar för säsongen -22.

Detta är inom ramen för arbetsplikten och en kvälls arbete likställs med att arbetsplikten för året är uppfylld. Fler tillfällen kommer att erbjudas under säsongen, t.ex. den återkommande näckrosjakten..

Det är drop-in, ingen föranmälan krävs, vi registrerar deltagande på plats.

Du väljer själv vilken dag du vill delta men arbetet koncentreras till olika delar av hamnen olika dagar.

Jag har med hjälp av våra bryggvärdar tagit fram följande upplägg:

Tisdag 19 april, 17:30-20:30.

Arbete på Piren, 100-bryggan samt platserna 401-417
Bryggvärdar Tomas & Anders W
 • Borra och montera upp hastighetsskylt, räddningshake på muren. Ta gärna med betongborr!
 • Justera bombredder på skenorna enligt instruktion. Ta gärna med skruvdragare och hylsa 17 mm.
 • Ev renovera flottörer om det går, annars byta ut alternativt inventera för nybeställning.
 • Lyfta upp sjunken bom på 413 och återställ, reparera.
 • I mån av tid och resurser byta ut 6m rörbommar mot nya. OBS! minst 4 st måste sparas till torsdagen!
 • Övrigt som upptäcks på plats.

Torsdag 21 april, 17:30-20:30

Arbete på 200-,300-,500-bryggan samt 418-425
Bryggvärdar Anders H & Danne
 • Byta bommar till 6m längd på 273-281 där vi går från 5 små till 4 större platser enligt instruktion. Ta gärna med skruvdragare och hylsor.
 • Lägga i klubbens roddbåt på 304
 • Lägga upp övergiven vit roddbåt innanför vårt plank.
 • Ev renovera flottörer om det går, annars byta ut alternativt inventera för nybeställning.
 • I mån av tid och resurser byta ut 6m rörbommar mot nya. OBS! minst 4 st måste sparas till 273-279!
 • Övrigt som upptäcks på plats.
Väl mött!
___________________
Hälsning,
Joakim Persson
Hamnkapten Sigtuna Bk

Från 2022 lämnas telefon 070-2668900 över till vice hamnkapten Kegge.

Kontakt med hamnkapten Jocke sker fortsatt via denna e-post.