Arbetsplikt 2019

Utdrag ur stadgarna: 2.4 Skyldigheter Medlem med båt inom klubbens verksamhet, skall utföra arbetsplikt med det antal timmar, som beslutas av årsmötet. Klubbfunktionär är befriad från denna arbetsplikt. Medlem skall uppdatera till klubben anmälda data så fort anledning föreligger Årsmötet … Continued