Förtydligande om pdf-faktura

Observera att meddelandet endast var en påminnelse till de av er som ännu ej betalt er faktura för vintern 2017. De flesta har skött sig utmärkt och hittat fakturan bland alla epostmeddelanden och därefter betalat in pengarna inom utsatt tid.