VIKTIG INFORMATION OM SOPHANTERINGEN PÅ KLUBBHOLMEN

• Sophämtningen som sker måndagar jämna veckor
• Säckar ställs på segelbåtsbryggan söndag ojämn vecka (ombesörjes av besökande medlemmar)
• Sopor som läggs i säckarna skall vara väl förpackade i plastpåsar el. dyligt.
• Säckar som lämnas för avhämtning skall vara väl förslutna.
• OBS! Sophämtningen avser ENDAST BRÄNBART, d.v.s. ej Glas, Metall och andra icke brännbara sopor.
• Bortforsling av icke brännbara sopor ombesörjes av er själva.
Sopsäckar som är överfulla, för tunga eller har felaktigt innehåll kommer att kvarlämnas.

Charlotta Skoglund
Avfallsingenjör
Upplands-Bro kummun