Medlemsavgift i Sigtuna båtklubb är obligatoriskt för alla. Det ingår även en försäkring i medlemsavgiften som alla som skall vara med i vår verksamhet måste ha. Avgiften är 100kr för junior upp till 19år. Medlemsavgift för hel familj är 400kr. Avgiften skall betalas in på PG: 373913-3 Sigtuna Båtklubb. Ni som skall gå seglarläger kommer att få inbetalningsinfo via e-mail för både kurs och medlemsavgift.

Ansökan om medlemskap (Nytt fönster)