Målsättningen för våra träningstillfällen är att uppmuntra till kappsegling och vidareutveckla sina seglingskunskaper. Vi kommer att lägga ett schema för vår och sommar/höstträning med fokus på Optimist och om intresse finns även Laser.
Främst tränar vi på onsdagar och söndagar.
Träningen riktar sig till de som klarar sig själv på vattnet och vill komma vidare med sin segling. Vi kommer att ha en tävlingsgrupp som seglar en längre säsong och en grupp som tränar främst under den varma delen av året där torrdräkt inte behövs.
Om du vill börja träna så anmäl dig till Amanda Wieland enligt nedan eller kom till Aludden vid något träningstillfälle för mer information. Om ni har frågor går det bra att kontakta Amanda direkt. Ni kan också kontakta Charlotta Wieland som är ansvarig för träningsverksamheten och sektionsledare för UJS.
Vi hoppas att få se fler aktiva seglare på Aludden i år.

Amanda Wieland 0702-310120
Om ni hellre vill skicka mail når ni båda på : jolle@sigtunabk.se