Målsättningen för våra träningstillfällen är att uppmuntra till kappsegling och vidareutveckla sina seglingskunskapern. Det kommer att ske genom två träningstillfällen i veckan, onsdagar och lördagar.  Vid dessa sammankomster kommer vi att segla Optimist, Laser och 2-krona.

Träningen riktar sig till såväl nybörjare som vill lära sig kappsegla och seglare som har tävlingsseglat och vill vidareutvecklas.

Om du vill börja träna så anmäl dig till William Rosendahl enligt nedan eller kom till Aludden vid något tränings tillfälle för mer information. Om ni har frågor går det bra att kontakta William direkt.  Ni kan också kontakta Peter Åkerström som är ansvarig för tränings och tävlingsverksamheten, eller Per-Olof Lindqvist som är sektionsledare för UJS.

Vi hoppas att få se fler aktiva seglare på Aludden i år.

William Rosendahl, rosendahlw@gmail.com, 072-731 48 99
Peter Åkerström, peter.ostertil@telia.com, 070-227 05 71
Per-Olof Lindqvist, polindqvist@gmail.com, 070-793 83 75