Husbilsuppställning 200:- / Dygn

På hamnplanen finns det plats för ca 4st husbilar.

Sigtuna kommun har överlåtit ansvaret för husbilsuppställning till Sigtuna Båtklubb.

Avgiften är obligatorisk för övernattande husbilar. I avgiften ingår dusch och tvätt.
Avgiften erlägges till hamnvärd eller på restaurang Våfflan.

Uppställning av husbilar får endast ske på markerade platser. Observera att det är förbjudet att övernatta på övriga platser. Bötesbeloppet är 700:- till 1000:-.
De lokala ordningsföreskrifterna föbjuder caming enl 13§