Vi söker någon som vill ta hand om båtsektionen och framförallt onsdagsseglingarna.
Kontakta styrelsen om du är intresserad!