Båtklubben har för sin verksamhet de sektioner och kommittéer som årsmötet beslutat. Varje sektion eller kommitté leds av en sektionsansvarig. Sektionen eller kommittén upprättar förslag till budget och verksamhetsplan som föredras för styrelsen.

Hamnen
Varven
Båtsektionen
Jolleseglarna
Klubbholmen
Utbildning