Sigtuna Båtklubb erbjuder våra medlemmar att få sina fakturor via e-faktura direkt till sin bank.

För att kunna erhålla e-fakturor MÅSTE du först registrera hela ditt personnummer i BAS (https://bas.batuionen.se)

Medlem som önskar få E-faktura skall sedan logga in på sin internetbank, välja Anslut/Anmäl e-faktura, söka upp ”SBU Båtklubbar via Billecta”, uppge klubbens E-faktura ID 34380114 tillsammans med sitt medlemsnummer och epostadress