Flygfoto från 1949-50 över den centrala delen av Sigtuna och hamnen. Lägg märke till timret som ligger dumpat till höger. Det kördes oftast med häst till hamnen från närområdet och flottades sedan till Stockholm och genom Slussen och sedan efter kusten upp till Hallstaviks massafabrik. Flygfoto Oscar Bladh