Sigtuna Båtklubb disponerar idag ett varv som är beläget vid Flottvik i Sigtuna kommun.

I Sigtuna stad låg Sigtunavarvet som från starten 1950 fungerade som huvudvarv med plats för ca 50 båtar och fram till början av 1970 talet då varvet på Aludden kom till för att till slut rymma ca 200 båtar. I slutet av 1980 talet övergick Aluddens markområde till SSHL som skulle bygga en idrottsanläggning på varvsområdet.

Under ett antal år så fick nu båtarna torrsättas på olika provisoriska platser inom Sigtuna kommun tills 1993 då vi av Sigtuna kommun fick tillgång till Steningevarvet där vi höll hus med flertalet av våra båtar fram till 2006.

År 2006 fick vi äntligen ett eget varv som idag heter Flottviksvarvet som med plats för ca 100 båtar och med bekvämligheter som klubbstuga, vatten, el och verkstad.
Från och med sommaren 2010 disponerade SiBK inte varvsområdet i Sigtuna stad längre, i stället byggdes Flottviksvarvet ut med 4 500 kvadratmeter för att kunna ta emot samtliga båtar. All varvsverksamhet flyttades över till Flottvik under hösten 2010.

Vid Flottviksvarvet sker all upptagning/sjösättning med en Sublift. Den klarar båtar upp till 10 ton.

Ansökan om varvsplats kan göras här.