Sigtuna Båtklubb är en  allmännyttig, ideell förening och vill så förbli. Vi verkar för ett berikat båtliv, gott sjömans- och kamratskap bland våra medlemmar.

Du som vill bli medlem i vår båtklubb finner medlemsansökan i menyn ovan.

Du finner även klubbens stadgar under Organisation i menyn. Läs gärna igenom dem för att veta vad som förväntas av dig som blivande medlem och hur klubben kan tillgodose dina behov.

SiBK bildades år 1948 och har idag ca 1000 medlemmar. Vi har en väl skyddad hamn med en fast skyddande pir och en vågbrytare, två flytbryggor som är ca 100 meter långa och ett antal mindre bryggor. Vårt anrika klubbhus, som ligger vid hamnen fungerade till en början som biljettförsäljning och vänthall för ångbåtsförbindelserna till Stockholm och Uppsala. Numera är det vår naturliga samlingspunkt där hamnkapten och våran gemensamma kvälls-/nattvakt huserar bland annat.

Vi har en stor inhägnad båtuppläggningsplats i Flottvik som rymmer drygt 160 båtar. Sjö- och torrsättning sker med en sublift som lyfter max 10 ton och som kan hantera enskilda båtar oberoende av andra näraliggande båtar. På uppläggningsytan finns stolpar med el och vatten. I Flottvik finns också mastkran, mastförråd, klubbhus, verkstadslokal och garage för varvets fordon.

Vi har en ungdomssektion, Jolleseglarna, med drygt 100 medlemmar som har en egen anläggning med klubbhus nere vid Aludden och ett stort antal optimistjollar, ett par laserjollar, ett par 2-kronor och följebåtar. Alla ungdomar är välkomna att delta i verksamheten som både består av undervisning hur du skall uppträda på sjön och att lära sig segla. I juni varje år har vi kurser både för nybörjare och dem som kan lite mer.

I samband med Sigtuna Möte sista helgen i augusti bjuder vi in andra vackra veteranbåtar från Motor Yacht Society som då gör våra veteranbåtar sällskap i hamnen.

Tillsammans med Märsta och Hässelby Strand båtklubbar arrenderar vi en holme söder om Stäket med namn Landholmen belägen i sydvästra Görväln. Bryggan har positionen 59 25,97 N, 17 44,00 E. Där har vi gjort en pärla av en tidigare igenvuxen ö med bryggor, stigar, bastu, toalett, badplats och en segeltork som också kan utnyttjas vid fester.

Klubbens verksamhet är indelad i ett antal sektioner och varje sektion har en sida där de presenterar sig. Du hittar dem i menyn ovan.

Vi har årsmöte i februari och dessutom möten för alla medlemmar under övriga tre kvartal. Då informerar styrelsen om vad som har hänt och vi diskuterar vår verksamhet. Efter mötet har klubbmästeriet alltid något att bjuda på och då får vi chansen att diskutera frågorna utanför protokollet.

Du, som vill bli medlem kan gå in under Bli medlem och skicka in en anmälan. Du hittar våra stadgar på hemsidan och också våra avgifter. Tyvärr har vi ont om plats i hamnen och kan därför inte lova att du får en plats direkt. Men vi gör vad vi kan för att få bygga ut ytterligare platser.

Välkommen som medlem!

Styrelsen