Hej och välkommen till SiBK:s utbildningssida.

Klubben har ambitionen att få igång utbildningsverksamhet av alla sorter. Som ideell förening bör vi kunna erbjuda utbildning/ fortbildning när det gäller sjöliv; segling eller motorbåt och olika sorters handhavandefrågor och säkerhet. En viktig del i detta är naturligtvis att få större klarhet hur det aktuella behovet ser ut bland er medlemmar. Vi har därför tänkt oss några frågor på det temat i en kort enkät:

Utbildningsenkät

På ungdomssidan finns redan idag en omfattande utbildningsverksamhet med avseende på segling. Här ordnas seglarläger, helgseglingar och tävlingsverksamhet i akt och mening att sprida seglingskunskaper och sjölivskunskaper. En fin verksamhet som du kan läsa mer om under fliken ”Sektioner” och ”Jolleseglarna”.

På seniorsidan är det inte lika vanligt. Vi hoppas därför bli bättre på detta.

Tanken är att vi enrollerar en utomstående aktör för de utbildningar som kräver examination och notering i NFB:s blå bok. Här har Sjösportskolan i Stockholm erbjudit sig att anordna intensivkurser i alla grundutbildningar. Det gäller både teoretiska kurser och olika sorters båtpraktik. Det vanliga upplägget är att man anmäler sig till klubben, får läsanvisningar och material, och sedan en helg med intensivutbildning. Examinationen sker sedan i anslutning till den sista dagen. Kostnaden varierar beroende på kurs och antal anmälda. Ex v Förarintyg, 10 personer + examination: 2.135:-/ person i våra lokaler.

Mer information kan du få av utbildningsansvarig.

När det gäller föreläsningar hoppas vi på en mix av externa och våra egna förmågor, vanligen i samband med kvartalsmötena i klubben. Många medlemmar har varit med länge och har säkert en stor erfarenhetsbrunn att ösa ur. Det kan ju vara både spännande sjöäventyr och teman av olika slag. Hör av dig till undertecknad på tel: 070-3292375.

Så snart vi fått in svar på den lilla enkäten, kan vi återkomma till själva utbildningsaktiviteterna.

Vi hörs !

Jan Blomqvist, Utbildningssektionen