Hej och välkommen till SiBK:s utbildningssida.

Klubben har ambitionen att få igång utbildningsverksamhet av alla sorter. Som ideell förening bör vi kunna erbjuda utbildning/ fortbildning när det gäller sjöliv; segling eller motorbåt och olika sorters handhavandefrågor och säkerhet.

Aktuellt 2023-03

Ny utbildningsansvarig Pia Samuelsson


Aktuellt 2021-03

I ett samarbete med www.navigationsskolan.se kan klubben erbjuda en rabatterad utbildning för förarintyg eller kustskepparintyg. Kursen är webbaserad så man kan sitta hemma och läsa in den, vilket är att föredra i dessa coronatider.
Det hela bygger på att man köper ett inlogg via deras hemsida. Sedan kan man använda kursen hur mycket man vill under en begränsad tid (9 mån). Man kan också beställa kurslitteratur och bestick på deras hemsida.
Man måste ange en kod i rutan ”eventuellt meddelande” för att få ta del av rabatten: SiBK
Kostnad: kursen 845:- , kurslitteratur  290:-  bestick  290:-  examination 625:- blå boken  65:-
Examinationen bokar man när man gått igenom kursen och anser sig redo.
Just nu
De första 15 personerna som examineras får examinationskostnaden betald av klubben (690:-) Kontakta undertecknad för detta !!
Länkar för mer information och anmälan:
Juniorer

På ungdomssidan finns redan idag en omfattande utbildningsverksamhet med avseende på segling. Här ordnas seglarläger, helgseglingar och tävlingsverksamhet i akt och mening att sprida seglingskunskaper och sjölivskunskaper. En fin verksamhet som du kan läsa mer om under fliken ”Sektioner” och ”Jolleseglarna”.

Föreläsningar

När det gäller föreläsningar hoppas vi på en mix av externa och våra egna förmågor, vanligen i samband med kvartalsmötena i klubben. Många medlemmar har varit med länge och har säkert en stor erfarenhetsbrunn att ösa ur. Det kan ju vara både spännande sjöäventyr och teman av olika slag.

 

Utbildningssektionen

Pia Samuelsson (Pia.sam@hotmail.com eller 076-0337713