Sigtuna Båtklubb

Avgifter
Obeservera: Den som står som ägare till båten skall betala alla avgifter!

Medlemsavgifter
Enskild medlem, senior per år 300kr
Enskild medlem, junior   < 19 år per år 100kr
Familj per år 400kr
Inträdesavgift, båtmedlem
(erläggs då medlemmen får båtplats)
2000kr
Köavgift, vardera för brygg- och varvsplats per år 100kr
Bryggplatsavgifter
Piren, 100- och 200-bryggorna,
långsides pirens utsida och plats 419-425
per meter platsbredd 650kr
avgift mellan bommar på insidan per meter platsbredd 650kr
Brygga 300*, 400(utom 419-425) och 500 per meter platsbredd 500kr
*plats 306, 308 310  ½:priset
Bryggor utanför hamnen per plats 900kr
Vinterplats i hamn: 5/7 av avgiften för sommarplats i hamn mellan bommar
Uppläggningsavgifter
Vinterhyra per kvm platsyta 55kr
Platsyta=(längd+1,5 m)X(bredd+1,5 m)
Schemalagd torr-/sjösättning av medlems båt per gång 750kr
Schemalagd torr-/sjösättning av extern båt per gång 850kr
Enskild torr-/sjösättning av medlems båt per gång 1025kr
Enskild torr-/sjösättning av extern båt per gång 1125kr
Avgift för ej schemalagd torr-/sjösättning av flera båtar vid samma tillfälle meddelas av Varvschefen.
Sommarplats på Flottvik: Samma som vinterhyra. Avgiften fördubblas andra sommaren, förblir därefter dubbel.
Sommarförvaring trailer på Flottvik: 400Kr
Flytt av båt inom varvsplan 500kr
Av-/pålyft av båt i trailer schemalagt 725kr
Av-/pålyft av båt i trailer annan tid 1000kr
Övriga avgifter
Gästplats, inkl el (om sådan finnes) per dygn 180kr
Gästplats, inkl el (om sådan finnes) per vecka 800kr
Ej utförd arbetsplikt per timme 225kr
Böter för utebliven nattvakt 1 500kr
Böter för utebliven inställelse vid torr-/sjösättning 500kr
Böter för ostädad varvsplats(SiBK avtransport av miljöfarligt avfall till miljöstation) 1500kr
Påminnelse vid utebliven betalning av faktura 75kr
Avgift för omärkt medlems-båt i hamn/på varv 500kr