Sigtuna Båtklubb

Avgifter 2024
Obeservera: Den som står som ägare till båten skall betala alla avgifter!

Medlemsavgifter
Enskild medlem, senior per år 300kr
Enskild medlem, junior   < 19 år per år 100kr
Familj per år 400kr
Inträdesavgift, båtmedlem (erläggs då medlemmen får båtplats) 2000kr
Köavgift, vardera för brygg- och varvsplats per år 100kr
Bryggplatsavgifter
Piren, 100- och 200-bryggorna,
långsides pirens utsida och plats 419-425
per meter platsbredd 750kr
avgift mellan bommar på insidan per meter platsbredd 750kr
Brygga 300*, 400 (utom 419-425) och 500 per meter platsbredd 575kr
*plats 306, 308 310  ½:priset
Bryggor utanför hamnen per plats 1000kr
El konstant inkopplad* per månad 500kr
* Särskilt avtal med hamkapten och märkning krävs
Vinterplats i hamn: 5/7 av avgiften för sommarplats i hamn mellan bommar
Uppläggningsavgifter
Vinterhyra per kvm platsyta alt tältyta 60kr
Platsyta båt=(längd+1,5m)X(bredd+1,5m)
Platsyta tält=(längd+1m)X(bredd+1m)
Schemalagd torr-/sjösättning av medlems båt per gång 750kr
Schemalagd torr-/sjösättning av extern båt per gång 850kr
Enskild torr-/sjösättning av medlems båt per gång 1050kr
Enskild torr-/sjösättning av extern båt per gång 1150kr
Avgift för ej schemalagd torr-/sjösättning av flera båtar vid samma tillfälle meddelas av Varvschefen.
Sommarplats på varvet: Gäller efter den 30/6. Samma som vinterhyra. Avgiften fördubblas andra sommaren, förblir därefter dubbel.
Sommarförvaring trailer på varvet: 500Kr
Flytt av båt inom varvsplan 500kr
Av-/pålyft av båt i trailer schemalagt 750kr
Av-/pålyft av båt i trailer annan tid 1050kr
Övriga avgifter
Gästplats, inkl el (om sådan finnes) per dygn 280kr
Gästplats, inkl el (om sådan finnes) per vecka 1200kr
Ej utförd arbetsplikt per timme 225kr
Böter för utebliven nattvakt 3000kr
Böter för utebliven inställelse vid torr-/sjösättning 500kr
Böter för ostädad varvsplats (SiBK transporterar miljöfarligt avfall till miljöstation) 1500kr
Påminnelse vid utebliven betalning av faktura 75kr
Avgift för omärkt medlems-båt i hamn/på varv 500kr