Tyvärr saknar vi för närvarande en ansvarig för Mistluren och därför ligger denna verksamhet nere. Är du intresserad av att bidra antingen administrativt eller redaktionellt till att skapa Mistluren? Hör av dig till valberedningen!