Danviksbron klar tidigare!

Enligt planen skulle alla filer på Danviksbron ha öppnats för bil- och busstrafik först den 27 september. Arbetet har kunnat påskyndas genom att de nya brosektionerna har producerats på annan ort och därefter monterats på plats nattetid.

Sjötrafiken beräknas kunna passera under bron från slutet av månaden.

Källa: DN