Sopor och avfall.

Från och med måndag 1/7 2013 gäller följande:
Sopor från våra båtar skall kastas i underjordsbehållaren med ”inkast” framför Hamnpaviljongen. I denna kan endast sopor som kan liknas vid vanliga hushållssopor slängas.

Övriga sopor som kan uppkomma vid t.ex. städning av båten såsom överblivna dynor, batterier, färg mm får respektive båtägare transportera till sopstation avsedd för denna typ av avfall.

hälsningar
Douglas Björkman
Ordförande