Ny ångbåtsbrygga i Skokloster

ångbåtsbryggaSkokloster_450px
På uppdrag av Statens Fastighetsverk är Stockholm Hamnentreprenad på plats i Skokloster för att anlägga en ny ångbåtsbrygga.

Den gamla träbryggan är i dåligt skick och ska rivas men för att kunna utföra borrning för de nya stålrörspålarna har bryggan använts som borrmall innan rivning. Pålningen har tagit ungefär 3 veckor och när bryggan är riven ska stålbalkar och ett nytt bryggdäck monteras samt att erosionsskydd läggas ut.
– Det är många olika moment och yrkesgrupper att det gäller att ha en bra planering så att ingenting kommer som en överraskning, säger arbetsledare Mikael Johansson.

När den nya bryggan är färdig ska den gamla stensättningen grävas bort eftersom den har rasat och därefter återuppbyggas med ny betongbalk i botten och ny sten över vattenytan.
– Vi kommer att göra klart alla kritiska moment innan det blir så kallt att vattnet fryser, då kan vi jobba på hela vintern utan hinder, säker Mikael.