Rapport från årsmötet

Kort summering.

Ordförande Douglas Björkman och vice ordförande Ulf Ahlinder byter roller eftersom Douglas numera bor i Växjö. Övriga i styrelsen stannar på sina roller.

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

Gästhamnsavgiften höjs till 180kr/dag och 800kr/vecka.

Klubben gör ett minusresultat på ca 70 000kr, vilket är helt acceptabelt med tanke på att vi har en stinn kassa.

Förhandlingar med kommunen pågår om arrendet av hamnen samt ett eventuellt övertagande av bryggorna.

Ett förslag om att höja avgiften för utebliven nattvakt sköts upp till nästa årsmöte.

Jensa från KingOfMälaren informerade om en kommande fisketävling, med ca 100 anmälda båtar den 3e maj.

Fullständig info kommer i protokollet som publiceras på hemsidan när det är klart.