Arbetsplikt på klubbholmen

Då närmar vi oss klubbholmssäsong igen vilket innebär ett ypperligt tillfälle för att anmäla sig för att utföra sin arbetsplikt i en vacker miljö.
Hjälp kommer att behövas vid samtliga datum.
Dessa datum är planerade:
7 maj: Öppning av klubbholmen
21 maj: Städ/röjdag

Arbetet kommer de aktuella dagarna att dra igång vid 10-tiden

Vill ni anmäla er eller har övriga frågor vänligen kontakta vår nya klubbholmsfogde Curt Drougge på mobilnummer 070-8182315