Danviksbron öppnar minut 38

På grund av ombyggnadsarbeten med tillfälligt utökad kollektivtrafik kommer öppning för fritidsfartyg att vara möjlig under minut 38 varje timme.

Broöppning dagtid 1 april – 31 oktober
Fritidsfartyg: Broöppning sker ca en gång per timme.
Yrkestrafik: Broöppning sker vid behov.

Vardagar: 09.15-15.30, 18.30-23.30
Lördag, söndag och helgdag: 06.30-23.30
Beställ broöppning dagtid på tel: 08-670 28 15

Källa: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar–kanaler/Hammarbyleden—Fritidsfartyg/