Nockebybron – Ingen öppning av bron 19 – 28 september

Tid: 19 september kl 09.00 – 28 september kl 24.00
Nockebybron kommer inte att öppnas under angiven tid på grund av underhållsarbeten.

Källa: Sjöfartsverket

För att göra livet för oss ännu lite svårare för oss med segelbåt har även Kvicksundsbron begränsningar av broöppningstider under hösten

Kvicksundsbron öppnas inte under följande tider, med anledning av reparationsarbeten.
Den 11 september – 2 november, måndag – torsdag 07.00 – 19.00.
Den 6 – 19 november, dagligen 19.00 – 09.00.

Källa: Sjöfartsverket